ติดต่อบริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด
  ที่อยู่บริษัท        บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด   Company Address      Earth Power Co., Ltd.
                          56/16 อินทามระ 35  ถนนสุทธิสารวินิจฉัย                                               56/16 Intamara 35  Suthisan Road
                          แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400                                               Dindang, Bangkok 10400
                                                  Thailand
       
  โทรศัพท์ 66-2691-9833, 66-2691-9866   Phone        66-2691-9833, 66-2691-9866
  โทรสาร 66-2691-9884,  66-2691-9882   Facsimile 66-2691-9884,  66-2691-9882
  อีเมล์ earthpower@thaitambol.net   E-Mail earthpower@thaitambol.net
  เว็บไซต์ http://www.tambol.com/   Web Site http://www.tambol.com/
    http://www.thaitambol.net/     http://www.thaitambol.net/
    http://www.thaicoop.net/     http://www.thaicoop.net/
    http://www.thaihospital.net/     http://www.thaihospital.net/
    http://www.thaiopenedu.net/     http://www.thaiopenedu.net/
    http://www.thailand-products.net/     http://www.thailand-products.net/
    http://www.thailandgateway.in.th/     http://www.thailandgateway.in.th/
       
  ต้องการส่งอีเมล์ถึง บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด    Sending e-mail to the Earth Power Co., Ltd. 
  ต้องการส่งบันทึกส่วนตัวถึง บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด    Sending personal memo to the Earth Power Co., Ltd. 
 
เวลาทำการ   จันทร์-ศุกร์   เวลา 08:30 น. - 17.30 น.
วันเสาร์-อาทิตย์  ปิดทำการ
หน้าหลัก | แนะนำบริษัท | แผนผังเว็บไซต์
18684 บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด  56/16 อินทามระ 35 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2691-9833, 0-2691-9866, 0-2691-9882 แฟกซ์. 0-2691-9884 E-mail: earthpower@thaitambol.net
Copyright © 2002 บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด. All Rights Reserved