ผู้บริหารและคณะทำงาน
   ผลิตภัณท์ของบริษัท
   แผนผังเว็บไซต์
   ติดต่อทีมงาน กำลังแผ่นดิน
 
   กลับหน้าหลัก.
•  อบต.
•  อบจ.
•  เทศบาล
•  ตำบล
•  อำเภอ
•  จังหวัด
•  กระทรวง
•  รัฐบาล
•  ศาล
•  รัฐสภา
•  สถาบันการเงิน
•  สหกรณ์
•  เกษตร
•  การศึกษา
•  ท่องเที่ยว
•  ศาสนา
•  โรงพยาบาล
•  ผลิตภัณฑ์
 
 
      ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ประชาชนและองค์กรในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจ การพัฒนาความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การทำงาน การประสานงาน การประกอบอาชีพ ตลอดจนการพัฒนา คุณภาพชีวิตของพลเมืองในท้องถิ่น ด้วยอุปกรณ์และข้อมูลที่ทันสมัย มีคุณภาพ และให้ประโยชน์สูงสุดแก่ทุก ๆ ฝ่าย
 
 
1. ร่วมมือกับองค์กรหลักระดับต่าง ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายในท้องถิ่น
2. สร้าง www.tambol.com ให้เป็นระบบการสื่อสารที่มีคุณภาพและทันสมัย สามารถใช้เป็นสื่อในการเข้าถึงชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่น และเป็นสื่อกลางเครือข่ายที่รวมกันเป็นพลังของแผ่นดิน
3. นำเสนอระบบ Hardware และ Software รวมทั้งการบริการที่เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทุก ๆ ฝ่าย เพื่อการพัฒนาธุรกรรม และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
211613 บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด  56/16 อินทามระ 35 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2691-9833, 0-2691-9866, 0-2691-9882 แฟกซ์. 0-2691-9884 E-mail: earthpower@thaitambol.net
Copyright © 2002 บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด. All Rights Reserved